Častá

Častá

(245 m n.m.), 900 89, 1 950 obyvatelov

Obec na východnom úpätí Malých Karpát s bohatými vinohradníckymi tradíciami. Prvýkrát sa spomína v r. 1296, keď patrila hradnému panstvu Červený Kameň. V 16. stor. sa vyvinula na zemepanské mestečko s trhovým a jarmočným právom. Narodil sa tu osvietenský spisovateľ Juraj Fándly. V obci pôsobil mecén slovenskej kultúry Alexander Rudnay.

Pozoruhodnosti: hrad Červený Kameň - múzeum, pôvodne gotický rím. kat. kostol sv. Imricha z 15. stor. s pôvodnou freskovou výzdobou, kaplnka pri cintoríne, zvyšky židovského cintorína v lese pri hrade Červený Kameň a v obci, kamenný pranier zo 17. stor., rodný dom Juraja Fándlyho, chránený strom gaštan jedlý (500 rokov).

Historické pamätihodnosti a iné zaujímavosti :
Hrad Cervený kamen (múzeum),
Rímsko-katolícky kostol sv. Imricha, gotická stavba z 15. storocia s pôvodnou freskovou výzdobou
Pozostatky kaplnky pri cintoríne postavená podla Korunovacného Matiašovského chrámu v Budapešti
Rodný dom Juraja Fándlyho
Zvyšky židovského cintorína v obci
Národná prírodná rezervácia Hajdúky, CHKO Malé Karpaty - znackované turis-tické trasy
Chránený strom - Gaštan Jedlý (vek 500 rokov)