Budmerice

Budmerice

(180 m n.m.), 900 86, 1 880 obyvatelov

Prvá zmienka o obci je z roku 1296, patrila do panstva Červený Kameň. Pôvodné osídlenie sa vyznačovalo hlinenými domami s drevenou podbránou a valchovou strechou zo slamy. Obyvatelia pestovali vínnu révu. V histórii obce sa uvádza chov rýb v okolitých rybníkoch, a známe boli aj mlyny na potoku Gidra. Obec zanikla v roku 1528 - 32, keď bol majiteľom panstva Červený Kameň lúpežný rytier Ladislav Moro. Neskôr začalo jej opätovné osídľovanie. Budmerice sú pamätné i z ťažkých bojov, keď Rákociho vojská boli porazené cisárskymi oddielmi v roku 1705. Začiatkom 20. stor. pracovala v obci známa vyšívačská dielňa, ktorá zásobovala spolok Izabella, odkiaľ sa tovar šíril do okolia i za hranice.

Pozoruhodnosti: pôvodne gotický kostol znovupostavený v r. 1782 so starou vežou. Kaštieľ z r. 1889, postavený v romantickom slohu uprostred anglického parku s fontánami a alegorickými plastikami. Dnes tu sídli Dom slovenských spisovateľov. Kaplnka Sedembolestnej Panny Márie na cintoríne z 18. stor.

Historické pamätihodnosti :
Kaštiel,
Park pri kaštieli z 19. storocia
Rímsko-katolícky kostol Povýšenie svätého
Kaplnka Sedembolestnej Panny Márie

Prírodné rezervácie :
Lindava
Alúrium Girdi

Kultúrne zariadenia :
Budmerická ludová izba