Studienka

Studienka

(203 m n.m.), 908 75 , 1 450 obyvatelov

Obec sa po prvý raz spomína až v r. 1592 pod názvom Hausbrunn. Prekladom nemeckého názvu vzniklo dnešné slovenské pomenovanie - Studienka. Jej obyvatelia okrem poľnohospodárstva sa zaoberali lisovaním ľanového oleja, tkaním konopného plátna, košikárstvom a pálením smoly.

Pozoruhodnosti: barokový rím. kat. kostol sv. Štefana Kráľa z r. 1682-1688 s obranným múrom, baroková zvonica z 18. stor.

Studienka je známa ako hubárska oblasť.