Podstránky

Ponuka realít

Budova v hornej časti námestia Ľ. Štúra v Modre

viac informácií vrátane obrazovej prílohy a dokumentácie nájdete na tejto stránke

Umiestnenie budovy:

Historické vinohradnícke mesto Modra má 9.000 obyvateľov, leží 25 km. od Bratislavy pod malebným pohorím Malé Karpaty. Budova je umiestnená v hornej časti námestia Ľ. Štúra pri hlavnej ceste z Modry do Trnavy. Z druhej strany cesty je historický objekt Horná brána, ktorá v minulosti slúžila ako vstup do slobodného kráľovského mesta. Objekt je po komplexnej rekonštrukcii, využívala ho expozitúra Všeobecnej úverovej banky, objekt má všetky inžinierske siete.

Informácie tel. / fax :
00421 33 647 43 02
00421 903 478 816
00421 918 124 794

budovamodra@zoznam.sk

www.tik.sk/prenajom