II. kolo

Štátna podpora vinohradníctva a vinárstva zo strany EÚ a národných štátov

JUDr. Igor Mancel, predseda Zväzu vinohradníkov Slovenska

Viac...

stiahnuť dokument

 

Odrody a nové šľachtenia viniča hroznorodého neregistrované v SR

stiahnuť dokument

 

Marketing a jeho úloha vo vinohradníctve a vinárstve

doc. Ing. Anton Kretter, PhD., Katedra marketingu, Slovenská poľnohospodárska univerzita Nitra 

Viac...

stiahnuť dokument

 

Prezentácia

Ing. J. Babinský

stiahnuť prezentáciu

 

Tvorba a implementácia kompletného podnikateľského projektu v agrosektore

Ing. Miroslav Babinský - Agriprogres s.r.o.

Viac...

stiahnuť dokument

 

Aktuálne otázky ekologickej produkcie hrozna a vína v EÚ

Dipl. Ing. Ján Domin, riaditeľ Víno Natural Domin&Kušický, Veľký Krtíš, Poľná 5

Viac...

stiahnuť dokument

 

Vytváranie podmienok pre malovýrobcov vín na Slovensku

Ing. Marek Závracký, PhD., Štátna veterinárna a potravinová správa SR

Viac...

stiahnuť dokument

 

Agroturistika vo vinohradníckych regiónoch Slovenska

Ing. František Mach CSc., Nezisková organizácia rozvoja vidieckej turistiky

Viac...

stiahnuť dokument

 

Agroturistika, vínna turistika v Rakúsku

Ing. František Mach CSc., Nezisková organizácia rozvoja vidieckej turistiky

Viac...

stiahnuť dokument

 

Niektoré skúsenosti z vínnej turistiky na južnej Morave

Ing. František Mach, CsC., Nezisková organizácia rozvoja vidieckej turistiky

Viac...

stiahnuť dokument