I. kolo

Nové trendy v podnikaní vo vinohradníctve a vinárstve

Správa o výsledkoch prvého kola seminára


Nezisková organizácia rozvoja vidieckej turistiky v Modre usporiadala v dňoch 7. až 9. decembra v Piešťanoch medzinárodný informačno - odborný seminár pod názvom „Nové trendy v podnikaní vo vinohradníctve a vinárstve“. Seminár sa uskutočnil v rámci projektu financovaného z Programu rozvoja vidieka SR na roky 2007 - 2013, opatrenie 1.6. Odborné vzdelávanie a informačné aktivity.

 

čítať ďalej

Najnovšie poznatky z podnikania v pôdohospodárstve v rámci spoločného európskeho trhu

Výber z prednášok

Ing. Ján Babinský, CSc - AGRIPROGRES, spol. s r.o. Bratislava

stiahnuť

Slovenské vinohradníctvo, vývoj sortimentu, zatriedenie odrôd viniča, zvyšovanie kvality vinohradníckej produkcie

Ing. Vladimír Sodoma

čítať ďalej                                                                                           stiahnuť

Štátna podpora vinohradníctva a vinárstva zo strany EÚ a MPSR

SLOVENSKÉ VINOHRADNÍCTVO A VINÁRSTVO - CESTA ZMIEN OD VSTUPU DO EÚ

JUDr. Igor Mancel, predseda Zväzu vinohradníkov Slovenska

čítať ďalej                                                                                           stiahnuť

Marketing a jeho úloha vo vinohradníctve a vinárstve

doc. Ing. Anton Kretter, PhD

Katedra marketingu, Slovenská poľnohospodárska univerzita Nitra

čítať ďalej....                                                                                                stiahnuť 

Tvorba a implementácia kompletného podnikateľského projektu v agrosektore

Ing. Miroslav Babinský - Agriprogres s.r.o.

čítať ďalej....                                                                                                stiahnuť