vidiecky turizmus a agroturizmus

medzinárodný informačno - odborný seminár pod názvom

Súčasné a perspektívne trendy vo vidieckom turizme a agroturizme v rámci jednotnej Európy“.
Cieľom seminára je poskytnúť podnikateľským subjektom v poľnohospodárstve, vidieckom turizme a agroturizme ako i verejnej správe a združeniam CR najnovšie vedecké, teoretické a praktické skúsenosti, zručnosti a návyky.